IT teenused

ei lase muredel tekkida

Intral AS teenusteportfell on mahukas. Oleme eksperdid kõikides allpool kirjeldatud valdkondades.

  • IT SÜSTEEMIDE HALDUS
  • IT AUDIT
  • TARKVARAPROJEKTIDE JUHTIMINE
  • INFOSÜSTEEMIDE AUDITEERIMINE
  • IT STRATEEGILINE JUHTIMINE
  • TARKVARAPROJEKTIDE ÄRIANALÜÜS JA VAJADUSTE KAARDISTAMINE
  • IT RAKENDAMINE JA JUURUTAMINE 
  •  ANDMETURBE LAHENDUSED

Enne konkreetse lahenduse pakkumist hindavad meie spetsialistid kliendikohaseid vajadusi ning juba toimivaid IT süsteeme. Seejärel teostatakse analüüs, mille tulemuseks on kirjeldus uuest loodavast süsteemist. Rakendame kliendile üksnes selliseid lahendusi ning uuendusi, mille toimimisse ka ise usume. Kõik riistvaralised lahendused on eelnevalt põhjalikult testitud ning saame garanteerida nende töökindluse aastateks.